Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bên bờ sông

Tác giả: Tạ Phương Thảo
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác: 1996
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật