Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mỏm Chim Chim

Tác giả: Đinh Quang Hải (Hải Tre) 
Kích thước: 76cm x 56cm
Năm sáng tác: 2023
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật