Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vui chơi bên phà Quán Hàu

Tác giả: Đinh Quang Hải (Hải Tre) 
Kích thước: 56cm x 36cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 25.000.000 VNĐ
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật