Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Điềm tĩnh

Tác giả: Đinh Quang Hải (Hải Tre) 
Kích thước: 38cm x 28cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật