Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chợ cá

Tác giả: Đặng Hồng Vân
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác: 2007
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh lụa
Giá bán: 20.000.000 VNĐ
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật