Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hoa vàng

Tác giả: Mai Hoàng Minh (Ty)
Kích thước: 30cm x 28cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Acrylic
Giá bán: 7.200.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật