Triển lãm

Hội chợ nghệ thuật - Pháp 2013

Tải Catalogue tranh của triển lãm: Download
Thời gian: 06.10.2013 - 10.10.2013
Lotus đã tham gia Hội chợ Nghệ thuật tại Luneville, Pháp với tác phẩm của các họa sĩ Lại Thanh Dũng, Bảo Hạnh, Lê Tường, Lê Võ Tuyển và Lê Võ Tuân.
Một số hình ảnh của triển lãm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật