Collection

Information

Vui chơi bên phà Quán Hàu

Artist: Dinh Quang Hai (Hai Tre) 
Size: 56cm x 36cm
Year: 2022
Collection: Living activities
Material: Paper painting
Interested

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật