Họa sĩ

Trương Đình Huy 

Trương Đình Huy 

1974 Sinh tại Hà Nội, Việt Nam

Sinh sống và làm việc tại Bắc Giang, Việt Nam

HỌC VẤN

1997 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2022 “Lotus, since 1991” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam 

2003 Alliance Francaise, Singapore 

           Salon d’Automne International, Luneville, Pháp 

2002 Salon d’Automne International, Luneville, Pháp 

           Alliance Francaise, Singapore 

           Alliance Francaise, Kuala Lumpur, Malaysia 

2001 Alliance Francaise, Singapore 

1999 Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam 

2000 Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam 

1996 Alliance Francaise, Singapore

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Mỹ, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật