Họa sĩ

Trịnh Nhã

Trịnh Nhã

Con gái cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc

Sinh tại Hà Nội, Việt Nam

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật