Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Xóm giềng

Tác giả: Mai San
Kích thước: 60cm x 40cm
Năm sáng tác: 1995
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật