Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Xiêm y

Tác giả: Mai San
Kích thước: 71cm x 50cm
Năm sáng tác: 1990
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật