Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vui Trung Thu

Tác giả: Trương Quang Hải 
Kích thước: 58cm x 47cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Trẻ em
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật