Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vĩ cầm

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 80cm x 70cm
Năm sáng tác: 2018
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật