Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tuổi thơ tôi

Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Kích thước: 40cm x 28cm
Năm sáng tác: 1991
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật