Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trăng bên thuyền

Tác giả: Quốc Chiến
Kích thước: 77cm x 57cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật