Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tĩnh vật gốm

Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Kích thước: 40cm x 27cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật