Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tay trong tay

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 100cm x 75cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật