Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sưởi ấm

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 70cm x 70cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật