Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sum vầy

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 60cm x 60cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật