Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sen hạ

Tác giả: Phan Linh Bảo Hạnh
Kích thước: 120cm x 100cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật