Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sau nhà

Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Kích thước: 50cm x 35cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật