Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Quả na

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 70cm x 70cm
Năm sáng tác: 2003
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật