Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Niềm vui trẻ nhỏ

Tác giả: Quốc Chiến
Kích thước: 77cm x 57cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Trẻ em
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật