Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Nhà sàn

Tác giả: Mai San
Kích thước: 50cm x 40cm
Năm sáng tác: 1994
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật