Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Người trần

Tác giả: Trương Đình Hào
Kích thước: 60cm x 40cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật