Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Nghỉ đông

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 90cm x 90cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật