Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ngày xửa ngày xưa

Tác giả: Nguyễn Quảng
Kích thước: 60cm x 45cm
Năm sáng tác: 1990
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật