Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ngày rằm

Tác giả: Trương Quang Hải 
Kích thước: 61cm x 50cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật