Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ngây ngô

Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Kích thước: 28cm x 21cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật