Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Nâng niu

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 75cm x 110cm
Năm sáng tác: 2015
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật