Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mơ màng

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 75cm x 90cm
Năm sáng tác: 2015
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật