Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tác giả: Trương Đình Hào
Kích thước: 54cm x 50cm
Năm sáng tác: 1996
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật