Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mèo

Tác giả: Tường Hội An
Kích thước: 49cm x 34cm
Năm sáng tác: 199x
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật