Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mẹ con

Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Kích thước: 38cm x 27cm
Năm sáng tác: 1994
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật