Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Làng Vũ Đại ngày ấy

Tác giả: Trương Đình Hào
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác: 2014
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật