Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Làm quen

Tác giả: Trương Đình Hào
Kích thước: 52cm x 40cm
Năm sáng tác: 1994
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật