Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Kim quy

Tác giả: Trương Đình Hào
Kích thước: 110cm x 80cm
Năm sáng tác: 1998
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật