Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Khởi hành

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2012
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật