Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Kề bên

Tác giả: Trương Đình Hào
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác: 2014
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật