Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hoan lạc

Tác giả: Mai San
Kích thước: 60cm x 40cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Khỏa thân
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật