Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hài hòa

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2010
Chủ đề: Khỏa thân
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật