Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Gió

Tác giả: Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn 
Kích thước: 50cm x 39cm
Năm sáng tác: 08904004
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật