Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Giấy dó

Tác giả: Trần Chất
Kích thước: 40cm x 25cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng họa sĩ

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật