Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đường về

Tác giả: Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn 
Kích thước: 100cm x 70cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật