Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đường lên Tây Bắc

Tác giả: Trần Như Việt Anh
Kích thước: 14cm x 14cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Tranh quà tặng
Chất liệu: Acrylic
Giá bán: 2.980.000 VNĐ
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật