Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đèn dầu

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 3402037
Năm sáng tác: 2002
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật