Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đạo mẫu

Tác giả: Nguyễn Quảng
Kích thước: 40cm x 50cm
Năm sáng tác: 1990
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật