Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đa chiều

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 120cm x 100cm
Năm sáng tác: 2002
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật