Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chùa trên núi

Tác giả: Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn 
Kích thước: 60cm x 42cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật